středa 16. ledna 2013

Pěchota - ukázka pokročilých pravidel

A máme tu další ukázku pokročilých pravidel. Tentokrát se jedná o pěchotu.


Pěchota
I v této kategorii nás čekají novinky. Kromě “klasické“ pěchoty, kterou známe ze
základních pravidel přidáme ještě granátníky, lehkou pěchotu a sapéry. Důležitým doplňkem
je nový způsob pohybu – přesunu jednotek.

Pochodová formace je nový druh pohybu pěších jednotek. Po bitevním poli se nám doposud
pěší jednotky pohybovali řadových formacích. Řadová pěchota a granátníci o 8 cm, lehká
pěchota o 12 cm (viz. Pokročilá pravidla Granátníci a Lehká pěchota).
Pochodová formace umožňuje řadové pěchotě a granátníkům zrychlit svůj přesun. Tímto
způsobem se může jednotka posunout až o 12 cm. Navíc získá jedno otočení na konci
pohybové fáze.

Vše probíhá takto:
Hráč u vybrané pěší jednotky na začátku pohybové fáze, resp. pohybu konkrétní jednotky
zahlásí “pochodovou formaci“. Od této chvíle se jednotka orientována podle svého pravého
boku, které v tomto okamžiku vytvoří čelo pohybové formace. A tímto směrem jednotka
pochoduje vpřed – za pravým bokem svého podstavce. Z třicetihlavé jednotky se tak stane
třířadá pochodová formace. Jednotka v módu pochodové formace se může otočit na začátku
pohybu a na konci pohybu.

Jelikož je jednotka v pochodovém tvaru, není zcela připravena bojovat. To se odráží v jejím
dalším použití. V kole, ve kterém se jednotka pohybovala v pochodové formaci není možné
touto jednotkou provést střelbu, ani útok z blízka. Může na ni být stříleno. Může se na ni
provést boj z blízka.

Pochodující jednotka napadená v boji z blízka se brání pouze jednou řadou (platné z boku,
zepředu i zezadu). V případě zmiňované třicítky může provést obranu 3 nebo 10 vojáků
(uvažujeme-li o jednotce, která není poškozena předchozími boji. V opačném případě bojuje
konkrétní počet přeživších mužů v řadě.).

Pozn.: zde se nabízí kombinace pochodové formace a rozkazu generálního štábu. Pěchotní
oddíl může v pohybové fázi použít pochodovou formaci. Dle pravidel tato jednotka nesmí
střílet. Avšak generální štáb může dát rozkaz - “dvě akce“ - a jednotka jako “vynucenou akci“
provede střelbu. Je tedy dobrá na konci pohybu v pohybové formaci natočit jednotku do
vhodné střelecké pozice a následně se pokusit vydat rozkaz o druhé akci – tzn střelbě. Ta se
pochopitelně provede až ve střelecké fázi.

Lehká pěchota teoreticky nemusí používat pochodovou formaci. I v řadové formaci se
pohybuje o 12 cm.

Granátníci získali své jméno podle svého bojového použití. První jednotky se začaly
objevovat již na konci 17. století. Zlatým věkem pro ně bylo století 18. Jejich důležitou
zbraní byly granáty. V 19. století jejich funkce vrhačů granátů již nebylo tolik potřeba.
Označení "granátník" je používáno pro elitní, zkušené jednotky. Měli lepší žold, jídlo, oblečení
a zbraně. Do bojů byli nasazování méně častěji. Avšak když už, očekávalo se od nich, že
zvítězí, nebo padnou. Říkalo se jim “Nesmrtelní“. Existovali i jízdní granátníci.

V této hře tvoří granátníci velké formace o čtyřech řadách. V celé armádě může být jen jedna
jednotka. Mohou provést otočení na konci pohybu (tzn. otočení – pohyb – otočení). Na
střelbu uplatňují pravidlo “Elitní Hod na Střelbu“.

Lehká pěchota si našla místo v dějinách válčení od nepaměti a tak se objevuje i zde.
Kupříkladu Napoleon, když sestavoval své elitní jednotky (např. Granátníky), potřeboval
vysoko a statečné muže. K dispozici bylo velké množství statečných a neohrožených mužů,
ne všichni měli správnou výšku. Traduje se, že ti vzrůstem menší udatní bojovníci směřovali
právě do lehké pěchoty. Lehká pěchota dorážela, útočila, rychle se přesunovala.

Lehkou pěchotu tvoří maximálně dvě řady a obě řady vždy střílejí. V armádě mohou být
maximálně dvě jednotky lehké pěchoty. Pro svůj přesun používá DP (dlouhý pohyb) 12
cm. Na tento pohyb aplikuje tato otočení: o – p – o – p – o (tzn. jedno otočení na začátku
pohybu, jedno v pohybu a jedno na konci pohybu). Lehká pěchota využívá stejný způsob
střelby jako granátníci, tzn. “Elitní Hod na Střelbu“. Poslední speciální možností je volný
výstřel před útokem na blízko.

Elitní Hod na Střelbu – během tohoto hodu se za eliminující hod považuje i pouhá rovnost
hodnot na kostkách.

př.:

střelba:   6–5–5–4–3
minutí:    6–6–5–3–1

výsledek: 4 mrtví vojáci (6 vs. 6, 5 vs. 5, 4 vs. 3 a 3 vs. 1)

Pozn.: je potřeba si uvědomit, že se stoupajícím počtem a variabilitou modelů na hrací ploše
může dojít ke zmatkům s rozlišením druhu vojska. Proto je potřebné, aby byla lehká pěchota
(resp. všechny jednotky) snadno k rozeznání od granátníků, či řadové pěchoty a jiných.

1 komentář: