středa 16. ledna 2013

Generální štáb - ukázka pokročilých pravidel


Přináším ukázku pravidel pro GENERÁLNÍ ŠTÁB a MALÉ VELENÍ. Generální štáb se skládá z dvou malých velení. Malé velení je na podstavečku děla a skládá se z 5 modelů. Generální štáb - boční hranou podstavečku k sobě postavíte dvě malá velení (vznikne tak jednotka o velikosti podstavečku pro 20 pěchotu).Zde ukázka pravidel:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velitelské jednotky
Zcela novou kategorií jsou velitelské jednotky. Ty přinášejí do hry další herní
kombinace a možnosti. Pojďme se seznámit s generálním štábem!

Generální štáb je bonusová jednotka. Může být součástí armády, která obsahuje minimálně
tři oddíly pěchoty (minimálně 20 modelů na oddíl), tři jednotky jízdy (minimálně 7 modelů v
jednotce), tři děla. Generální štáb může mít strážní oddíl.

Speciální funkce generálního štábu:
a) přehoz na iniciativu na začátku kola - pokud hráči nevyhovuje výsledek hozené iniciativy
na začátku kola, může využít rozkazu svého generála a vyvolat tak nový hod na iniciativu.
K6 hází oba hráči. Pokud má protihráč svůj generální štáb, může vyvolat další (v pořadí třetí
resp. druhý) přehoz iniciativy. Přehoz na iniciativu je možné použít pouze jednou za kolo a
pouze 3x za celou hru. Znamená to, že se hráči v rámci jednoho kola mohou "přehazovat".

b) dvě akce za sebou - hráč vlastnící generální štáb může vyhlásit tzv. dvě akce. V praxi to
znamená, že nepřítel je přinucen jeden svůj tah v rámci jednotky (pohyb, střelba, boj z blízka)
vynechat. Oproti tomu hráč se štábem hraje se dvěmi jednotkami, nebo jednou jednotkou
2x po sobě. Dvě akce se oznamují v okamžiku provedení, resp. těšně před provedením
zámýšlené akce.

př.: za normálních okolností pohne jednotkou hráč. č.1, potom hráč č. 2, dále hráč. 1 a tak se
střídají dál a dál. Pokud hráč č. 2 vlastní generální štáb, může vyhlásit “dvě akce”. Situace
pak vypadá takto - jednotkou pohne hráč č. 1, potom hráč č.2 a opět hráč č. 2, následně hráč
č. 1 a již se hraje podle standardního mechanismu. Taktéž je možné druhou akci použít v
situaci, kdy jednotka nemůže jinou další akci dle základních pravidel provést viz. Pochodová
formace.

Pokud mají generální štáb oba hráči, mohou si své dvě akce rušit hodem K6. Vyšší hodnota
vyhrává a určuje, zda dvě akce proběhnou či ne. Generální štáb může vyhlásit dvě akce
2x pro pěchotní oddíl, 2x pro jízdní oddíl a 2x pro dělostřelce za celou hru. Lze užít pro
fázi pohybu, střelby nebo boje z blízka. Není možné rozkazy kumulovat, tzn. nutit jednotku
provést až tři akce (vlastní akce + rozkaz + rozkaz = nelze).

c) slučování jednotek může přispět k udržení lepší bojeschopnosti jednotky. Pokud se v
pohybové fázi dostanou do kontaktu dvě jednotky stejného druhu (např. pěchota a pěchota),
je možné mezi nimi přesouvat jednotlivé vojáky. Počet slučování není omezen. Slučovat se
mohou všechny druhy vojska (jízda a jízda, atd.)

př.: stav pěší jednotky původně o dvou řadách (tzn. 20 vojáků) byl bojem zredukován do
počtu deseti vojáků, tzn. jedné řady. V pohybové fázi se dostane do kontaktu s oddílem
čítajícím 30 vojáků ve třech řadách. V ten okamžik může být 10 vojáků z “třicítky” převeleno
do zredukované “dvacítky” tak, aby došlo k opětovnému navýšení na 20 vojáků ve dvou
řadách. Po této akci nám vzniknou dvě jednotky po dvaceti mužích. Takto přesouvat je
možno libovolné množství vojáků. Dodržena musí být podmínka maximálního počtu vojáků
v původní jednotce (dvacítka nemůže být doplněna na třicet) a pravidlo minimálního počtu,
kde jednotka, která přesunula své vojáky do jiné musí na konci této fáze čítat minimálně 10
vojáků. Přesunutí se nemůže provést u jednotek v boji zblízka.

Malé velení je alternativou ke generálnímu štábu. Malé velení se hraje při hrách na menší
bodový formát. Rozdíl je v tom, že malé velení umožňuje využít pouze jednu schopnost
generálního štábu. Tato schopnost musí být oznámena na začátku hry. Veškerá pravidla
speciálních schopností jsou totožná s generálním štábem. Taktéž může mít strážní oddíl.

Pro použití malého velení musí armáda obsahovat: dva pěší oddíly minimálně o dvaceti
mužích každá minimálně. Dvě jednotky jízdy (minimálně 7 modelů v jednotce) a jedno dělo.

Strážní oddíl
Jedná se o speciální jednotku, která je určena k ostraze a strážení jiných důležitých jednotek
(generální štáb, malé velení, dělostřelci). Strážní oddíl má pouze dvě řady. A tyto dvě řady
vždy střílí. Tzn. Neprovádíme hod na zjištění kolik řad střílí. Zde automaticky vždy střílí obě
řady. Jinak se chová jako normální pěchota. Ve hře mohou být až dva strážní oddíly. Nejedná
se o jednotky útočné. Jejich hlavním úkolem je ochrana svěřených jednotek. Proto se vždy
drží pospolu (alespoň částí podstavce do 12 cm od okraje podstavce chráněné jednotky).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat