středa 5. března 2014

Tongrund u Frýdlantu

 Když se řekne Frýdlant, napadně mě jako první slovo "výběžek" a jako druhé "frýdlanstké vévodství Albrechta z Valdštejna". S Napoleonem bych si jej nespojil určitě. O to větší bylo moje překvapení, když jsem při cestě přes toto městečko narazil na jakýsi památník. Zvědavost mi samozřejmě nedala, zastavil jsem a mám tak další úlovek do naší Vlastivědy. A nebyl bych to já, kdybych se o tuto kořist hned nepodělil.

 Na počátku roku 1813 se rakouští mocnáři obávali vpádu francouzských vojsk přes Jizerské hory a Liberec, proto vyslali na sever Čech nejdříve nepočetnou jednotku polních myslivců, kteří se ubytovali po okolních vsích. V květnu je následovaly další polsko-rakouské i ruské jednotky. Na konci května vpadla tisícovka kozáků do obce Ves, poplenilo ji a poté táhli na další obce. Na frýdlanstkém zámku několik nocí strávil francouzský generál Moreau.
 Dle Napoleonových rozkazů měli Frýdlant obsadit 16.8.1813 a spolu s vojenskými inženýry prohlédnout okolí města a opevnit jej. O tomto plánu se rakušané dozvěděli a tak se právě 16.8. tyto dvě armády střetly u blízkých Kunratic. Den poté se francouzům podařilo obsadit město Frýdlant. Na Větrově, německy zvaném "Thongrunde", si tyto francouzsko-polské síly zbudovaly tábor. V dalším pochodu na Liberec jim zabránili na pomezí obcí Albrechtice a Mníšek rakouští vojáci a dále taktéž těžká porážka francouzské armády ve Slezsku a tak se místní jednotky musely stáhnout.

 2. září 1813 se objevili ve Frýdlantu vojáci nejrůznějších národností, slovanských i neslovanských (kozáci, Kalmykové a Kyrgyzové), purkmistr a radní jako představitelé města připravili jejich velitelům slavnostní hostinu. V dalších dnech prošlo krajem na 14 000 vojáků mířících do Saska, kde se 16.-18. října 1813 utkali s Napoleonem v bitvě u  Lipska, kde jmenovce naší hry porazili.

 Pomník, který vidíte na okolních fotkách, byl slavnostně odhalen v roce 1913 u příležitosti stoletého výročí frýdlanstských šarvátek. Byl poté přestěhován a v roce navíc ještě1945 poškozen. K obnově došlo v roce 2012 a slavnostní odhalení se uskutečnilo 3.8.2013, přesně 100 let po jeho prvním vztyčení.
 Tento památník není tak honosný jako ty v okolí Chlumu či Slavkova. Rozhodně ale stojí za vidění a jsem moc rád, že jsem si ho mohl přidat do své sbírky.


50°55'2.750"N, 15°2'52.103"E
článek na webu Frýdlanstko

Žádné komentáře:

Okomentovat